Twórczość

Publikacje w języku polskim

Poezja

Polowanie na jednorożca, Londyn 1956
Topografia wnętrza, Paryż 1962
Sen, cytadela, gaj, Paryż 1966
Widok Delft, Kraków 1973
Wiek złoty, Paryż 1982
Władza najwyższa, wybór wierszy z lat 1953-1978, Kraków 1982
Jesień, Kraków 1989
Poezje zebrane, Łódź 1993
Inne wiersze i historia ludzkości, Katowice 1999

Proza

Części mniejszej całości, [wstęp: Witold Gombrowicz], Londyn 1964
Akt, Londyn 1975
Koncert życzeń, Warszawa, 1991
Narracje ormiańskie. Opowiadania zebrane, Warszawa 2003

Eseje literackie i filozoficzne

Liryka i druk, Londyn 1972
Wiersz współczesny, Londyn 1977
Muzy i sowa Minerwy, Wrocław 1994
Krótkopis, Katowice 1998
Światy umowne, Warszawa 2001

Wyspy szczesliwe, eseje, Toronto-Rzeszow 2007

Artykuły od r.1991

Książe poetów o sobie, Metafora 4 (9/10), 1991
Co pisałem i tłumaczyłem w czasach zimnej wojny…, Kresy 19 (3/94), 1994
Życie bez poezji…, Kultura, marzec 1996
Ćwierć wieku, Śląsk, październik 1996
Wisława Szymborska: bez końca poezja, Kultura, listopad 1996
Na odejście kasztelana-poety, Kultura, styczeń-luty 2000
Cykl: Wielopis, Twórczość 2000-2004
Fortynbras czy Hamlet? Ethos, 4(52), 2000
Kłopoty tłumacza, Fraza, 1/2, 2002
Św.Anzelm i ja…, Fraza 4(38), 2002
Pułapki autoprzekładu, Akcent 91-92, 2003
W kolumnie (1), Fraza 39-40, 2003
W kolumnie (2) – (5), Fraza 41, 2003
W kolumnie (6), Fraza 42-43, 2004

Prace redakcyjne

Ryby na piasku (antologia “poetów londyńskich” należących do tzw. “grupy Kontynentów”), Londyn 1965

Przekłady

Heraklit, Zdania, Łódź 1992; II wyd. Gdańsk 2004

Autobiografia

Fragmenty niespokojnego dzieciństwa, Aneks, Londyn 1995

Rozmowy (wybór) z

Magdaleną Czajkowską, Kultura, listopad 1965
Janem Darowskim, Miesięcznik Literacki, listopad 1966
Tadeuszem Różewiczem, (1) The New Review, Aprill 1976, (2) Oficyna Poetów, maj 1976 (3) Poezja, luty 1989
Marianem Kisielem, Odra, grudzień 1989
Iwoną Smolką, Kresy, sierpień 1991
Donaldem Davie’m, Thumbscrew nr 4 1996
Beatą Tarnowską, (1) Fraza15/I 1997; (2) Kultura, październik 1998
Rafałem Witkiem, Odra, listopad 1999
Piotrem Wilczkiem, (1) Przegląd Powszechny, nr 3 1989; (2) Opcje 5(40) listopad 2001
Bogdanem Czaykowskim, (1) Twórczość, grudzień 1996; (2) Kultura, kwiecień 1998; (3) Fraza 3(33), 2001
Jamesem McCabe’m, Metre 12, 2002, i Akcent, 1-2, 2004
Bogdan Czaykowski i Adam Czerniawski rozmawiaja o poezji, nostalgii, krytykach i kryteriach,Toronto-Rzeszow 2006

Korespondencja z

Michałem Chmielowcem, Oficyna Poetów nr 42, sierpień 1976; nr 44, luty 1977
Witoldem Gombrowiczem, Oficyna Poetów, luty 1978
Janem Brzękowskim, Akta Tow. Historyczno-Literackiego w Paryżu, t.V, 2000

Publikacje w języku angielskim

Poezja: przekłady

Tadeusz Różewicz : FACES OF ANXIETY, Londyn 1969, SELECTED POEMS, Harmondsworth, 1976, CONVERSATION WITH THE PRINCE, Londyn 1982, THEY CAME TO SEE A POET, Londyn 1991, SELECTED POEMS, Kraków 1991, (II wyd. 1994, III wyd. 1997, IV wyd. 2000), THEY CAME TO SEE A POET, II wyd. poszerzone, Londyn 2004
Leon Stroiński: WINDOW, Londyn 1979
Leopold Staff : AN EMPTY ROOM, Newcastle 1983
Cyprian Kamil Norwid : POEZJE/POEMS, Kraków 1986
Wisława Szymborska : PEOPLE ON A BRIDGE, Londyn 1990; II wyd. 1996
THE BURNING FOREST, AN ANTHOLOGY OF MODERN POLISH POETRY, Newcastle, 1988
Jan Kochanowski, TRENY, Katowice, 1996; II. wyd. Oxford 2001
Cyprian Kamil Norwid , SELECTED POEMS, Londyn 2004

Dramat: przekłady

Tadeusz Rózewicz : THE CARD-INDEX AND OTHER PLAYS, Londyn
1969, THE WITNESSES AND OTHER PLAYS, Londyn 1970, MARIAGE BLANC & THE HUNGER ARTIST DEPARTS, Londyn 1983, THE TRAP, Londyn 1997, READING THE APOCALYPSE IN BED, Londyn 1998
Zbigniew Herbert : RECONSTRUCTION OF A POET, Frontiers, Leopard III, Londyn 1994

Filozofia: przekłady

Władysław Tatarkiewicz, HISTORY OF AESTHETICS, Haga 1970
Roman Ingarden, THE WORK OF MUSIC AND THE PROBLEM OF ITS IDENTITY, Berkeley 1986
Leszek Kołakowski , THE PRESENCE OF MYTH, Chicago 1989
Krzysztof Michalski, LOGIC AND TIME, Dordrecht, 1996

Proza: przekłady

Jerzy Szaniawski , PROFESSOR TUTKA STORIES, Radio Brytyjskie (1983)

Przekłady w antologiach

“Ten Contemporary Polish Stories”, Wayne State University 1958
“Introduction to Modern Polish Literature”, Nowy Jork 1964
“Polish Writing Today”, Harmondsworth 1967
“The Penguin Book of Socialist Verse”, Harmondsworth, 1970
“Aesthetics in Twentieth-Century Poland”, Berkeley 1973
“Poetry of the Committed Individual”, Harmondsworth 1973
“They shoot writers, don’t they?”, Londyn 1984
“The Faber Book of Political Verse”, Londyn, 1986
“Voices in the Gallery”, Londyn, 1986
“Monumenta Polonica”, Ann Arbor 1989
“The Child of Europe”, Londyn 1990
“Poetry Wales 25 Years”, ed. C. Archard, Bridgend 1990
“Poetry of Survival”, Londyn 1991
“The Faber Book of Modern European Poetry”, Londyn 1992
“Kloanica”, Newcastle 1993
“Against Forgetting, Twentieth Century Poetry of Witness”, NewYork 1993
“Poetry of the World War II”, Londyn 1995
“Poetry of the Holocaust”, Londyn 1995
Ulla Lemberg, Världens Kwinnor/Women of the world, Sztokholm 1995
“Voices of Conscience”, North Shields, 1995
“An Embarrassment of Tyrannies, 25 years of Index on Censorship”, London, 1997
“Bleeding Hearts, Love Poems for the Nervous & Highly Strung”, London, 1998
“The Spaces of Hope”, London 1998
“Scanning the Century”, London 1999
“Wars”, London 1999
“Aldeborough Poetry Festival Anthology 1989-1998”
“Here to Eternity”, ed. Andrew Motion, London 2001
“Staying Alive”, ed. Neil Astley, Bloodaxe 2002
“Poems for Refugees”, ed. Pippa Haywood, Vintage 2002
“After Shakespeare”, ed. John Gross, Oxford 2002
“Inside Poetry”, eds R.Davies & J.Wowk, Toronto 2002
“101 Poems against War”, ed.M.Hollis, London 2003
“Poems for the day Two”, eds Retta Bowen et al.

Szkice literackie

“For an old bitch gone in the teeth, for a botched civilisation”, King’s College Review, VI 1954
“Contemporary Polish Poetry”, San Francisco Review, October 1963
“Polish Landscape”, New Statesman, 20 III 1970, London
“The Polish poet as Custodian of the Nation’s Conscience”, The Polish Review, Nowy Jork 1979
“The Power of Taste”, Poetry Wales, 1984
“Between Virtue and Pleasure: Modern Polish Poetry”, Encounter 1988
“Are poets necessary?” Poetry Review 1987
“Polish poetry”, Bête Noire No. 5, 1988
“Davie on Miłosz”, Notes & Queries, Vol. 35 No. 1, 1988
“The diary of a somebody”, Irish Times, 3 II 1990
“Wisława Szymborska”, World Authors 1980-85, New York 1991
“Poetry as Celebration”, The Irish Review 1988
“Tadeusz Różewicz”, Poetry Review 1989
“Poets and Painters”, The Mature Laurel, red. A. Czerniawski, Seren Books 1991
“A Poetical Political History”, New Perspectives in Twentieth-Century Polish Literature, red. S. Eile i U. Phillips, Londyn 1992
“Words”, Bête Noire, nr 12-13, 1992
“Before and after Babel”, Cogito, nr VI, 1992
“What are poets for?”, Poetry Wales, nr 27/4, 1992
“Poetry in the next millenium”, Bête Noire nr 12-13, 1993
“Writing & Translating during the Cold War”, Comparative Criticism t. 16, 1994
“Cyprian Norwid: Time for Discovery”, Modern Poetry in Translation, 1994
“The Muses and the Owl of Minerva”, Cogito tom 9 nr 2, 1995
“Norwid, Baudelaire and a Puzzle”, Norwich Papers 1995
“De Amicitia”, Thumbscrew, nr 3 1995
“Polish poetry in the West, or the canon that fired late”, Thumbscrew, nr 8, 1997
“The Melancholy Pursuit of Imperfection”, Metre, nr 5, Dublin 1998
“Zbigniew Herbert”, The Independent, 30 VIII 1998
“Absurdity and Poetry”, PN Review, Manchester, nr 129, Sept-Oct. 1999
“Poetry Translation: Theory & Practice”, Modern Poetry in Translation, London 1999
“Polish Poetry”, The Oxford Guide to Literature in English Translation, red. Peter France, Oxford 2000
“Como Conversazione: On Translation” (uczestnicy: H.M. Enzensberger, Seamus Heaney, Eva Hofmann, Adam Czerniawski et al.), The Paris Review nr 155, 2000.
“Is there everything and is everything there?”, PN Review, nr 129, 2001
Wstęp do: Tadeusz Różewicz, recycling, Arc Publications, 2001
“Cyprian Norwid”, The Shop, nr. 7, 2001
“The perils of self-translation”, The Shop, No. 9, 2002
“Holy Heraclitus”, PN Review nr. 150, 2003
“Cyprian Norwid”, Reference Guide to World Literature, USA, III wyd., 2003

Prace redakcyjne

“The Mature Laurel, Essays on Modern Polish Poetry”, Bridgend 1991

Autobiografia

“Scenes from a disturbed childhood”, Londyn 1991, II wyd. Monmouth 2002

Poezja własna

“Selected Poems” , wyd. dwujęzyczne w przekładzie Iaina Higginsa, Londyn 2000
Przekłady własnej poezji w czasopismach i antologiach w Anglii, Irlandii, Kanadzie, Stanach, Australii, Niemczech, Austrii, Francji, Holandii, Belgii, Rumunii, Albanii, Indiach i Izraelu

Czerwiec 2004